LEHDISTÖTIEDOTE

Uusi läänintaiteilija aloittaa työnsä Kanta- ja Päijät-Hämeessä ensi vuoden alusta
 
Hämeen taidetoimikunta on valinnut kirjallisuuden läänintaiteilijan. Tehtävään valittiin Päivi
Haanpää, joka aloittaa työssään 1.1.2010. Haanpää on 30-vuotias opettajakoulutuksen suorit-
tanut filosofian maisteri ja asuu Tampereella. Hän on toiminut tähän asti monipuolisena ja aktii-
visena freelancerina muun muassa Etelä-Pohjanmaan Opiston kirjoittajakoulun vastuuopettaja-
na, Akaan Opiston sanataideohjaajana ja tamperelaisessa Sanataideyhdistys Yöstäjässä.
Haanpää hallitsee koko kirjoittajakoulutuskentän ja on opettanut kaiken ikäisiä ja tasoisia kirjoit-
tajia. Haanpäällä on vahva kirjoittajatausta ja lisäksi hän toiminut kriitikkona muun muassa Hä-
meen sanomissa ja Ilkassa. Hänellä on kokemusta myös organisoinnista, tuottamisesta ja tie-
dottamisesta.

http://www.hameentaidetoimikunta.fi/